Artikelen

RIVM-rapport 'Wonen langs het spoor'

RIVM-rapport Wonen-langs-het-spoorRIVM-rapport stelt: overlast goederenspoor reikt veel verder dan rijksoverheid nu als norm neemt

In 2010 nam de Tweede Kamer een motie aan vanwege de onduidelijkheid van trillingsnormen ten aanzien van (goederen)treinen. Een 'gedegen onderzoek' werd wenselijk geacht. Dat onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt (februari 2015).

Een belangrijke conclusie: er zou bij het maken van beleid over de trillingshinder niet alleen gekeken moeten worden binnen de grenzen die de rijksoverheid nu hanteert. Ook daarbuiten komt relevante hinder voor, en het RIVM concludeert onder meer dat daar belangrijke gezondheidswinst te behalen valt. In het gebied dat nu door het rijk genegeerd wordt dus.

Opmerkingen over de piekbelasting van een goederentrein die door de nachtelijke stilte dendert, die veel relevanter is dan een dag-, maand- of nog erger jaargemiddelde waarin de ergste geluids- en trillingseffecten worden weggemoffeld, zijn voor ons natuurlijk niets nieuws.

Op haar website stelt het RIVM: "Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM."

Lees het RIVM-rapport, openbaar gemaakt door de rijksoverheid, hier (pdf).