RailsBoven 

Kijk ook op onze zuster-site: www.GeenSpoorbogenBathmen.nl voor de historie

LAATSTE NIEUWS:

Spoorgoederenvervoer bij Bathmen loopt uit de hand Veel te hard rijdende goederentreinen, veel meer wagons met gevaarlijke stoffen, prognoses die volledig onjuist blijken en geluidsproductie die de wettelijke plafondwaarden overschrijdt. De problemen met het goederenvervoer per spoor zijn er, ook bij Bathmen, niet minder om geworden en het Rijk laat het volledig afweten, constateren de provincies Overijssel en Gelderland boos in een brief aan het ministerie van I&M.

GoederentreinZe komen eraan, die goederentreinen! Vanaf nu zal er in weekenden en soms een hele week lang een ware vloed van goederentreinen langs Bathmen komen omdat ze moeten omrijden van en naar Duitsland vanwege "de bouw". Ook door Brabant is een 'omleidingsroute'. Daarover schreven 19 gemeenten samen met de provincies al een 'brandbrief' naar staatssecretaris Mansveld.

RIVM-rapport 'Wonen langs het spoor' gepubliceerd Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer uit 2010 heeft het RIVM een rapport gepubliceerd om tenminste enig inzicht te krijgen in de hinder die met name de trillingen van goederentreinen geeft. Een belangrijke conclusie: er komt ook substantiële hinder voor ónder de benedengrens die de rijksoverheid tot nu toe hanteert, en wat verder weg van het spoor. Natuurlijk treedt de meeste slaaphinder op door de piekbelasting van één trein, maar dat wisten we al.

BVB stelt: cijfers van ministerie en ProRail al jaren misleidend Met het rapport van het onderzoek naar de Noordtak in de hand wees de BVB het ministerie en ProRail terecht: waarom steeds weer met onjuiste feiten en cijfers schermen die lijken te moeten toewerken naar een keuze voor het maatschappelijk minst gewenste alternatief?

Noordtak-traceNoordtak door Achterhoek een heel goed alternatief Kamerleden dwongen het ministerie en ProRail om met de provincies en het Havenbedrijf Rotterdam te overleggen: waarom leidde hun berekening van de kosten van de Noordtak tot veel hogere bedragen dan de provincies hadden berekend? Nu is er de uitkomst van dat onderzoek: ministerie en ProRail zaten veel te hoog. En de Noordtak blijkt - als het spoorgoederenvervoer werkelijk zoveel toeneemt als ze voorspellen - een realistisch alternatief voor het 'omrijden' over het bestaande reizigersspoor, via Bathmen.

Wat zeiden Tweede Kamerleden over de goederenspoorplannen voor Oost-Nederland? Het was een tijd stil in de Tweede Kamer over de plannen voor het goederenvervoer Oost-Nederland (GON). Veel Kamerleden kwamen intussen wel naar Bathmen op werkbezoek om zich op de hoogte te laten stellen. In een debat op 22 januari 2014 spraken ze eindelijk in de Tweede Kamer over het goederenspoor. Een daar ingediende motie, die later inderdaad door de Kamer is aangenomen, leidt tot het schrappen van de spoorbogen bij Bathmen. Maar het gevaar is daarmee niet over: ook over het bestaande spoor langs Bathmen komen straks wellicht die goederentreinen. Wat zeiden de Tweede Kamerleden daarover nog meer?

Critical Review Team van Bathmen biedt verrassende inzichten Bathmense ingenieurs maakten analyses van de gegevens in het milieueffectrapport (MER) dat door de regering is opgesteld. Ze kwamen tal van onjuistheden en verkeerde aannames tegen. In het MER blijkt gegoocheld te worden met de feiten. En uit hun berekeningen blijkt de route langs Bathmen op de lange duur het kostbaarste alternatief te zijn. Het door Havenbedrijf Rotterdam en de provincies ontwikkelde alternatief is veiliger, overlastarmer, efficiënter, milieuvriendelijker én op de lange termijn veel voordeliger.

Plannen van de regering voor goederenspoor Oost-Nederland slecht voor Bathmen Tussen de Betuweroute (afslag Elst) en de Duitse grens (Oldenzaal) moeten in de komende jaren veel meer zware goederentreinen gaan rijden dan nu al het geval is. De kans bestaat dat die allemaal over het bestaande spoor langs Bathmen komen denderen, dacht en nacht vele tientallen. Wat dat doet met de leefbaarheid van Bathmen laat zich raden. De uitgangspunten bij die plannen zijn bovendien aan flinke kritiek onderhevig.

Provincies en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken toekomstbestendig alternatief Waar staatssecretaris Mansveld blijft volharden in de plannen om de komende tientallen jaren veel meer goederentreinen over het bestaande spoor te laten rijden, nam het Havenbedrijf Rotterdam samen met de provinciebesturen het initiatief om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een heel andere route, speciaal voor goederentreinen en niet dwars door steden en dorpen.

Rona bood Tweede Kamer een zwartboek aan: Gevolgen van de intensivering van het spoorgoederenvervoer in beeld gebracht

Wat doet de Belangenvereniging Bathmen? De BVB volgt de plannen op de voet en doet wat het ministerie vaak naliet: informeren. Waar nodig volgt actie.

Wat kunt u doen? Hier kunt u lezen wat er tegen de plannen gedaan kan worden.

Veel achtergrondinformatie over de goederenspoorplannen en de gevolgen voor Bathmen.

RailsOnder

  X